“TRANSPARENŢĂ TOTALĂ ÎN ADMINISTRAŢIE“ ESTE NOUL PROIECT PE CARE L-AM INIȚIAT ÎN CALITATE DE CONSILIER JUDEȚEAN.

OLTENAŞUL-Isidor Răducea (PNL): “TRANSPARENŢĂ TOTALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ“
11 ianuarie 2017
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ SFIDEAZĂ LEGEA
19 ianuarie 2017

“TRANSPARENŢĂ TOTALĂ ÎN ADMINISTRAŢIE“ ESTE NOUL PROIECT PE CARE L-AM INIȚIAT ÎN CALITATE DE CONSILIER JUDEȚEAN.

Transparența în cheltuirea banului public trebuie să fie o prioritate în Consiliul Județean Dolj, de aceea, prin această inițiativa încerc să fac demersurile necesare pentru a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public şi pentru a asigura transparenţa activităţii autorităţilor publice locale.

Costurile implementării acestui proiect sunt ZERO.

Prin această inițiativă propun ca toate contractele de achiziţie publică, contractele de concesiune de lucrări publice şi contractele de concesiune de servicii încheiate la nivelul Consiliului Judeţean Dolj şi a instituţiilor subordonate acestuia să fie SCANATE şi PUBLICATE pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Dolj cât şi pe site-urile instituţiilor subordonate acestuia .

Această inițiativă are următoarea bază legală:

Art.11(1) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art.1 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art.97, alin.(2) din legea 215/2001 legea administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ”Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni, președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni. Redactarea proiectelor de hotărâri se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului unității administrativ-teritoriale și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. “.

Pentru a nu îngreuna munca angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, am redactat singur acest proiect de hotărâre, practic acest proiect poate fi implementat în perioada imediat următoare, dacă se DOREȘTE cu adevărat, asigurarea TRANSPARENȚEI în cheltuirea banului public, de către conducerea Consiliului Județean Dolj.

 

Jurisprudență (3)

 

 

 

 

,