“NICIO ŞCOALĂ FĂRĂ AVIZ SANITAR “

“ ILUMINAREA TRECERILOR DE PIETONI CU LĂMPI DE TIP LED “
3 ianuarie 2017
BANI CU DEDICAŢIE PENTRU PRIMARII PSD ÎN CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
3 ianuarie 2017

“NICIO ŞCOALĂ FĂRĂ AVIZ SANITAR “

“NICIO ŞCOALĂ FĂRĂ AVIZ SANITAR “

După începerea noului an şcolar, din cele 775 de clădiri care funcţionează în uzul unităţilor de învăţământ, 281 nu au autorizaţie sanitară, deşi au nevoie de aceasta pentru a funcţiona în condiţii sanitare adecvate şi de siguranţă. În fiecare toamnă, bilanţul unităţilor de învăţământ care nu au obţinut autorizaţie sanitară de funcţionare le dă fiori celor nevoiţi să-şi trimită copii în acele şcoli şi grădiniţe. Şi asta deoarece lipsa documentului confirmă, de cele mai multe ori, existenţa unor condiţii greu de închipuit în unităţile de învăţământ. Ba chiar mai grav, de obicei, este vorba despre probleme care persistă de ani mulţi şi pentru care nu se găseşte rezolvare. Sunt unele localităţi unde autorităţile locale nu au fonduri suficiente pentru rezolvarea acestor probleme. Rolul educaţiei şi învăţământului într-o societate civilizată este foarte importantă. Totodată nivelul de dezvoltare economică al unui judeţ depinde şi de nivelul de educaţie al cetăţenilor, este nevoie de o concepţie clară despre rolul educaţiei într-o societate .

Din aceasta perspectivă, în calitate de consilier judeţean am iniţiat proiectul “ NICIO ŞCOALĂ FĂRĂ AVIZ SANITAR “, apreciez că autorităţile judeţene trebuie să intervină pentru a ajuta autorităţile locale în vederea efectuării lucrărilor necesare pentru obţinerea avizelor sanitare .

Conform prevederilor art.35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art.36 alin. (7) lit.a) şi c) şi art.91 alin (6) lit. c) din legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale .

Doresc să menţionez faptul că, în conformitate cu  prevederile art. 14, alin.(4) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia nicio cheltuială din fondurile publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare, realizarea acestei investiţii va putea fi efectuată numai după aprobarea sumelor necesare din bugetul general propriu al Judeţului Dolj.