OLTENAŞUL-Isidor Răducea (PNL): “TRANSPARENŢĂ TOTALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ“

CUVÂNTUL LIBERTĂŢII-„Transparenţă totală în administraţia publică locală”
11 ianuarie 2017
“TRANSPARENŢĂ TOTALĂ ÎN ADMINISTRAŢIE“ ESTE NOUL PROIECT PE CARE L-AM INIȚIAT ÎN CALITATE DE CONSILIER JUDEȚEAN.
11 ianuarie 2017

OLTENAŞUL-Isidor Răducea (PNL): “TRANSPARENŢĂ TOTALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ“

sido stroe 1 Isidor Răducea (PNL): “TRANSPARENŢĂ TOTALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ“ poze

Pentru a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public, pentru a asigura transparenţa activităţii autorităţilor publice locale şi luand în considerare prevederile art. 11(1) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, consider că toate contractele de achiziţie publică, contractele de concesiune de lucrări publice şi  contractele de concesiune de servicii încheiate la nivelul Consiliului Judeţean Dolj şi a instituţiilor subordonate acestuia trebuie să fie scanate şi publicate pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Dolj cât şi pe site-urile instituţiilor subordonate acestuia .

De aceea în calitate de consilier judeţean, am iniţiat proiectul:

“ TRANSPARENŢĂ TOTALĂ ÎN ADMINISTRAŢIE “.

Vreau să menţionez că implementarea acestui proiect se poate face cu costuri ZERO, de asemenea doresc să specific că pentru a nu îngreuna munca angajaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj,  am anexat acestei iniţiative şi un model de proiect de hotarare.

                                                                    Vicepreşedinte  PNL DOLJ

Răducea Isidor

      sursa:    http://www.oltenasul.ro/isidor-raducea-pnl-transparenta-totala-in-administratia-publica-locala/