CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ SFIDEAZĂ LEGEA

“TRANSPARENŢĂ TOTALĂ ÎN ADMINISTRAŢIE“ ESTE NOUL PROIECT PE CARE L-AM INIȚIAT ÎN CALITATE DE CONSILIER JUDEȚEAN.
11 ianuarie 2017
ALEGE TV – Cafeaua de Sâmbătă dimineaţă – 21.01.2017
25 ianuarie 2017

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ SFIDEAZĂ LEGEA

Având în vedere că urmează să fie dezbătut proiectul de buget pentru anul 2017, în Consiliul Judeţean Dolj, încercând să mă documentez cât mai bine pentru a vota în cunoştinţă de cauză, am observat câteva hotărâri CJ care sfidează legea. Conducerea Consiliului Judeţean Dolj a cheltuit bani din FONDUL DE REZERVĂ aflat la dispoziţia CJ, după bunul plac și FĂRĂ NICI O EXPLICAŢIE, deşi legea este foarte clară.

Conform art.36,alin.1 din legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare, care prevede că:  “ În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie”.

Prin hotărârile nr.36/25.02.2014; nr.93/30.04.2014; nr.116/29.05.2014; nr.136/27.06.2014 privind aprobarea rectificărilor bugetului propriu al judeţului Dolj, conducerea Consiliului Județean a cheltuit după BUNUL PLAC ŞI FĂRĂ NICI O EXPLICAŢIE, bani din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Dolj în anul 2014, o sumă de 869.000 lei.

Conform  hotărârii Consiliului Judeţean nr. 20/28.01.2014 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Dolj, pe anul 2014, fondul de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Dolj a fost 1.135.000 lei.

După nici măcar o lună, apare hotărârea nr.36/25.02.2014 privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Dolj pe anul 2014, prin care fondul de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Dolj în anul 2014 se diminuează cu suma de 454.000 lei, FĂRĂ NICI O EXPLICAŢIE.

Prin hotărârea nr. 93/30.04.2014 se rectifică din nou bugetul propriu al judeţului Dolj pe anul 2014, prin care fondul de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Dolj în anul 2014 se diminuează cu suma de 29.000 lei, de asemenea FĂRĂ NICI O EXPLICAŢIE.

În 29.05.2014 prin hotărîrea nr.116, rectificările bugetului propriu al judeţului Dolj contiuă, iar fondul de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Dolj în anul 2014 se diminuează cu suma de 286.000 lei, FĂRĂ NICI O EXPLICAŢIE.

Prin hotărârea nr. 136/27.06.2014 se rectifică din nou bugetul propriu al judeţului Dolj pe anul 2014, prin care fondul de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Dolj în anul 2014 se diminuează cu suma de 100.000 lei, de asemenea FĂRĂ NICI O EXPLICAŢIE.

În 30.07.2014 apare prima hotărâre (nr. 161) care respectă legea în privinţa alocării unor sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Dolj, prin care se propune alocarea sumei de 240.000 lei unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în anul 2014.